ActivisSport

Activis Sport Team

Activis Sport Team ponúka služby špecialistu v športe (v zmysle § 6 ods.1 pís. b) Zákona o športe):

Meno, Priezvisko, Titul: Zámečníková Mária, Ing., Phd.
Dátum narodenia: 19.7.1971
Štátna príslušnosť: slovenská
Adresa: Pomlejská cesta 52, Šamorín
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe: športový špecialista – športový masér
Číslo dokladu odbornej spôsobilosti: 16/8/16
Dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti: 12.6.2016 - 11.6.2021
Osoba, ktorá overila odbornú spôsobilosť: Prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
Osoba, ktorá vzdala doklad o odbornej spôsobilosti: PaedDr. Dušan Vavrovič

Ďalšie absolvované kurzy a semináre:
Základné cviky SM-Systém kurz 1A-B, špecializácia SM-Systém šport a skolióza
Kurz tejpovania
Dornova metoda Plus
Kraniosakrálna terapia
Bowenova masáž
Shia-tsu
Regeneračno-detoxikačná masáž

Sport

Kontakt