Dornova metóda

Je jemná manuálna technika, pri ktorej sa kosti v kĺbových spojeniach dávajú do osi. Krivosť tela spôsobuje rôzne problémy, počnúc bolesťami krížov pri sedení, končiac deformitami stavcov – skoliózou.
Za pomoci Dornovej metódy a následným správnym cvičením sa telo dostáva do roviny – osi a problémy začnú ustupovať.
Najčastejšie riešenými problémami sú blokády krížov, krku, bolesti chrbta a kolien.
Keďže zvieratá sú, rovnako ako človek, stavovce, napriek tomu, že chodia po 4 nohách, kostrový systém je podobný. U zvierat posuny v kostiach vznikajú prakticky od pôrodu, kedy pri ťažkom pôrode môže dôjsť k blokáde atlanto-okcipitálneho spojenia medzi lebkou a prvým krčným stavcom. To môže mať za následok chýbajúci sací reflex, slabý rast, deformity čeľuste a sánky. V dospelosti posuny vznikajú prirodzeným (hry, naháňačky) alebo neprirodzeným (šklbanie za krk, preťažovanie mladých psov, psie športy) pohybom.
Dornova metóda dáva kosti v kĺbových spojeniach do pôvodného stavu a správnym cvičením u ľudí (SM-systém, medical pilates, joga), psov (cvičenie na balančných podložkách) aj u koní (správny štýl jazdenia a primeraná záťaž) je možné tieto problémy riešiť a predchádzať im.

Sport

Kontakt